Στο Greek Art μπορείτε να βρείτε πολλά τουριστικά είδη σε πολύ οικονομικές τιμές.

ΚΩΔ.CE026 λευκή αττική κύλικα Ο χρυσόμαλλος Απόλλων με τη Λύρα

ΚΩΔ.CE026 λευκή αττική κύλικα Ο χρυσόμαλλος Απόλλων με τη Λύρα

Regular price €50.00 Sale

Η κύλιξ ήταν ένα είδος κούπας στην αρχαία Ελλάδα, την οποία χρησιμοποιούσαν κυρίως για να πίνουν κρασί.  Ο πάτος της αποτελούσε την κύρια επιφάνεια για ζωγραφικές παραστάσεις. Οι κύλικες εμφανίστηκαν κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. και ήταν σε μεγάλη χρήση στην κλασική περίοδο.

Χρησιμοποιούνταν κυρίως στα συμπόσια και πολλές φορές οι οικοδεσπότες τα παράγγελναν από τους κεραμείς και τους αγγειογράφους με συγκεκριμένες παραστάσεις. Η διάδοσή της ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα κι ήταν ένα από τα προϊόντα που εξάγονταν και σ' άλλους λαούς.

Το αγγείο σώζει μια από τις πιο αντιπροσωπευτικές απεικονίσεις του Απόλλωνα.  Με το δεξί χέρι κάνει σπονδή χύνοντας κρασί από φιάλη, ενώ με το αριστερό κρατά επτάχορδη λύρα με ηχείο από κέλυφος χελώνας. Τη σκηνή παρακολουθεί ένα μαύρο πουλί, ίσως κορώνη, που σχετίζεται με το μύθο για την Κορωνίδα, κόρη του βασιλιά Φλεγύα, την οποία αγαπούσε ο Απόλλωνας. Όταν το πτηνό ανήγγειλε στον θεό το γάμο της Κορωνίδας, ο Απόλλων θύμωσε για την απώλεια της αγαπημένης του και το καταράστηκε να γίνει μαύρο σαν την καρδιά του. Άλλοι μελετητές θεωρούν ότι πρόκειται απλώς για απεικόνιση κάποιου πτηνού με μαντικές ιδιότητες. 

Βρέθηκε στους Δελφούς σε τάφο, πιθανόν ιερέα, στο χώρο που σήμερα βρίσκεται το Μουσείο των Δελφών.

Αντίγραφο από το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών