Στο Greek Art μπορείτε να βρείτε πολλά τουριστικά είδη σε πολύ οικονομικές τιμές.

Ίππος Ολυμπίας άγαλμα

Ίππος Ολυμπίας άγαλμα

Regular price €0.00 Sale

Το χυτό χάλκινο συμπαγές άλογο είναι ένα από τα αρχαιότερα μνημειακά ειδώλια.

Αντίγραφο, Μουσείο Ολυμπίας